BDIH

BDIH

BDIH is one of the oldest and most stringent

European certification systems created in Germany

BDIH Bundesverband Der Industrie-und Handelsunternehmen je njemačka organizacija koja se sastoji od više od 440 proizvođača i distributera kozmetike, prehrambenih dodataka, zdravstvenih proizvoda  i proizvoda za zaštitu zdravlja, koji je razvio sveobuhvatne smjernice za sertifikaciju prirodne kozmetike i koji je do sada testirao preko 9.500 proizvoda.

Sljedeće smjernice definišu koncept prirodne kozmetike na razumljiv i jasan način, uz očekianja potrošača na sigurnim i ekološkim proizvodima:

 1. Sirovine dobijene iz biljaka treba koristiti od
  -kontrolisanih bioloških kultivacija, uzimajući u obzir kvalitet i raspoloživost,i ili
  -kontrolisane biološke divlje kolekcije
   

Namjerno odbacivanje
-sintetičkih boja
-sintetičkih mirisa
-etoksilisane sirovine
-silikona
-parafina i drugih natnih proizvoda

 1. Zabranjeno je sterilisati prirodne i organske sirovine i gotove kozmetičke proizvode koji koriste radioaktivno zračenje. Za proizvodnju organske kozmetike dovoljno je korišćenje komponenti koji se obrađuju hidrolizom, hidrogenizacijom, oksidacijom, redukcijom, esterifikacijom ili drugim metodama cijepanja i kondenzacije iz prirodnih materijala: -masti, ulja i voskovi- lecitini, lanolin, monosaharidi, oligosaharidi, polisaharidi, proteini, lipoproteini. Praktična upotreba sirovina regulisana je pozitivnom listom za razvoj i proizvodnju ertifikovane prirodne kozmetike.
 2. Da bi se obezbijedila mikrobiološka bezbjednost proizvoda, dovoljni su određeni prirodni konzervansi osim prirodnih sredstava za zaštitu.
  To su- benzoeva kiselina i njene soli, salicilna kiseline i njene soli, sorbinska kiselina i njene soli, dehidroocentna kiselina i njene soli. Kada se koriste ovi konzervansi, proizvodi moraju biti označeni sa ,,sačuvano sa...(ime konzervansa) i dr.